ĐT: (0290) 383 1066 - 383 3905
Thứ bảy, 24-2-24 06:34:52

Ðổi mới để phụng sự

Báo Cà Mau (CMO) Hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã để lại những dấu ấn đổi mới rõ nét ở tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động. Ðặc biệt là tại kỳ họp thứ 10 HÐND tỉnh (diễn ra từ ngày 5-7/7) vừa qua, đã thông qua 18 nghị quyết, trong đó, Nghị quyết ban hành “Ðề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026” đã làm sâu sắc hơn nữa, cụ thể hơn nữa và quyết liệt hơn nữa tinh thần đổi mới, phụng sự của cơ quan dân cử.

Những dấu ấn lớn

Có thể điểm qua những dấu ấn lớn của HÐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ðó là hoạt động của HÐND tỉnh đã được chú trọng triển khai toàn diện, đồng bộ, từng bước đổi mới về hình thức, phương pháp thực hiện; chất lượng ngày càng nâng cao. Thường trực HÐND quan tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành, các cấp trong hoạt động; điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban và Tổ đại biểu; tổ chức kịp thời các phiên họp để cho ý kiến, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát thực tế và có tính khả thi cao. 

 Kỳ họp thứ 10, HÐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã Nghị quyết hoá quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. (Trong ảnh: Ðồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh, phát biểu tại kỳ họp). Ảnh: Q. RIN

Hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HÐND tỉnh đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc của địa phương, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực thi pháp luật.

Hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được thực hiện linh hoạt, nghiêm túc. Tại nhiều điểm tiếp xúc cử tri, có sự phối hợp giữa đại biểu HÐND tỉnh với đại biểu Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri. Hoạt động thẩm tra có sự đổi mới về hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng văn bản trình kỳ họp.

Thường trực quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HÐND được tăng cường, đưa hoạt động của HÐND đến gần dân hơn, công khai, minh bạch để cử tri có điều kiện giám sát hoạt động của cơ quan dân cử nói riêng và chính quyền địa phương nói chung.

Nghị quyết hoá tinh thần đổi mới

Ðề án “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026” (Ðề án) được xác định là hết sức cần thiết trong việc xây dựng uy tín, hình ảnh, lòng tin đối với cử tri trong bối cảnh hiện nay. Gắn với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã phân cấp, phân quyền cho HÐND tỉnh trên các lĩnh vực ngày càng nhiều. Ðây cũng là Ðề án nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, khắc phục những hạn chế thời gian qua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HÐND tỉnh theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương trong điều kiện mới.     

Mục tiêu tổng quát của Ðề án là “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh”.

Quan trọng nhất của Ðề án là về mặt giải pháp. Theo đó, các mục tiêu được đề ra sẽ có giải pháp cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính đổi mới, hiệu quả thực chất cho từng hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ.

Vấn đề cải thiện chất lượng các kỳ họp HÐND sẽ được tập trung thực hiện. Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện với tinh thần “từ sớm, từ xa”, “kỳ họp không giấy”; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thảo luận; đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác văn bản kỳ họp nhanh chóng, chính xác, đầy đủ. Công tác điều hành kỳ họp sẽ được tiến hành dân chủ, khoa học, linh hoạt. Tăng cường thời gian phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường. Tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm, hoặc còn ý kiến khác nhau. Toàn bộ nội dung kỳ họp sẽ được cử tri tiếp cận thuận lợi, đầy đủ thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức thông tin.

Ðại biểu ứng dụng công nghệ thông tin, điểm mới tại kỳ họp HÐND tỉnh Cà Mau khoá X. Ảnh: Q. RIN

Công tác ban hành nghị quyết của HÐND ngày càng chặt chẽ, từ khâu rà soát, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, phát huy tinh thần, trách nhiệm và chính kiến đóng góp, thảo luận của từng đại biểu HÐND đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Hoạt động giám sát của HÐND tỉnh tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp tiếp tục là nội dung được tập trung nâng cao chất lượng. Một giải pháp đáng chú ý, đó là HÐND tỉnh sẽ xây dựng QR-Code để Nhân dân, cử tri truy cập, theo dõi và đặt câu hỏi trực tiếp, qua đó, đại biểu xem xét, chọn lọc, chất vấn trực tiếp thủ trưởng đơn vị có liên quan ở phiên chất vấn và trả lời chất vấn. HÐND tỉnh sẽ có cơ chế cụ thể để theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các lời hứa qua chất vấn và xem xét, xử lý trách nhiệm của người trả lời chất vấn.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được đổi mới, thực chất, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri. Ðề án quán triệt: “Giảm số lượng thành phần cử tri là cán bộ, công chức tại cơ sở, tăng số lượng cử tri là người dân và đa dạng hoá thành phần khi mời tham dự các buổi tiếp xúc cử tri. Mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri”.

  “Giảm cán bộ, tăng cử tri là người dân”, một điểm mới đáng chú ý trong Đề án "Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026”. (Ảnh: Cử tri xã Phú Thuận, huyện Phú Tân đề đạt nguyện vọng tới cơ quan dân cử). Ảnh: Q. RIN

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính khi không giải quyết hoặc chậm giải quyết các kiến nghị của cử tri, không báo cáo HÐND tỉnh kết quả giải quyết theo quy định. Ðây là quy định nhằm khắc phục triệt để tình trạng “hứa suông”, “hứa cho có, cho qua”, “chung chung, vô trách nhiệm” đối với cử tri tại các cuộc tiếp xúc. Công tác tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện đúng quy định, trên tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời, hiệu quả, không để tồn đọng những vụ việc gây bức xúc, dư luận phức tạp kéo dài, tạo “điểm nóng” trong xã hội với phương châm “trực tiếp, tại chỗ”.

Ðối với hoạt động của Thường trực HÐND tỉnh; các Ban HÐND tỉnh; các Tổ đại biểu HÐND tỉnh và từng đại biểu HÐND tỉnh phải đúng quy định; nhiệm vụ gắn với trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo để phát huy cao độ hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với phương châm “sâu sát, kịp thời, hiệu quả”.

Công tác thông tin, truyền thông các hoạt động của cơ quan dân cử cũng được tập trung đẩy mạnh lên mức mới. Theo đó, nhiệm vụ này sẽ được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí; thông qua kỳ họp HÐND; thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; trên nền tảng mạng Internet.

Có thể khẳng định, Nghị quyết ban hành Ðề án “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026” đã cụ thể hoá, hiện thực hoá quyết tâm lớn của HÐND tỉnh Cà Mau; là bước đột phá mạnh mẽ của cơ quan dân cử, để phụng sự ngày càng tốt hơn sự nghiệp cách mạng của đất nước trong tình hình mới./.

 

Phạm Hải Nguyên (tổng hợp)

 

Tiếp sức phát triển giống nông nghiệp

Việc HÐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách địa phương cho phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết phát triển giống nông nghiệp) là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Vì sự an toàn của người dân

(CMO) Ngày 7/7/2023, HÐND tỉnh Cà Mau khoá X, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Nghị quyết số 08/2023/NQ-HÐND, quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện chương trình bố trí dân cư đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2023.

Đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng

(CMO) Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HÐND năm 2015 đã tăng thêm cho thường trực HÐND hình thức giám sát mới là tổ chức phiên giải trình. Xuất phát từ thực tiễn, thường trực HÐND yêu cầu vấn đề cần giải trình, từ đó các cơ quan liên quan cung cấp, giải thích, làm rõ việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu khó khăn, vướng mắc, để bàn giải pháp tháo gỡ. Qua đó, giúp các quyết định của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đảm bảo sát đúng thực tiễn.

Ðổi mới để tăng hiệu quả hoạt động

(CMO) Ðể ngày càng làm tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, HÐND huyện Ngọc Hiển không ngừng đổi mới trong hoạt động.

Tạo nguồn tri thức trong đồng bào dân tộc

(CMO) Ngày 7/7/2023, HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2023 quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia học xoá mù chữ (XMC) trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ðể đưa nghị quyết vào cuộc sống, Sở GD&ÐT tỉnh Cà Mau đang khẩn trương củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc. Ðặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác XMC, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác XMC.

Nghị quyết Thông qua Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) dự kiến ban hành từ nay đến hết nhiệm kỳ

Nghị quyết bãi bỏ quy định về Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Cải cách toàn diện để đột phá

(CMO) Xét về thứ hạng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL), giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Cà Mau đứng thứ 8/13 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2016-2020, Cà Mau tụt hạng xuống vị trí cuối bảng, kéo theo cả giai đoạn 2011-2020 đứng 13/13 tỉnh, thành trong vùng. Ðiều này cho thấy, tăng trưởng của tỉnh đã thật sự tụt hậu so với cả vùng trong thời gian dài, cần có định hướng chiến lược, mang tính đột phá để bật dậy.

Những bông hoa trên nghị trường

(CMO) Nhiệm kỳ 2021-2026, HÐND TP Cà Mau có 10/33 nữ đại biểu, chiếm 30,3%. Với sự nỗ lực, các nữ đại biểu HÐND thành phố và HÐND cấp xã, phường đã khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng trong hoạt động của cơ quan dân cử trên địa bàn. Họ là những bông hoa, góp phần cùng HÐND các cấp quyết định sáng suốt các vấn đề quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều chị đảm nhận các chức danh chủ chốt trong cơ quan Ðảng, Nhà nước và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh (bổ sung, điều chỉnh một số đoạn, tuyến đường)