Thắt chặt mối quan hệ giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân

Thắt chặt mối quan hệ giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân

(CMO) Lúc sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng, đảm bảo sự lãnh đạo của Ðảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết của Ðảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Ươm mầm đảng viên trong trường học

Ươm mầm đảng viên trong trường học

(CMO) Phát triển đảng viên trong học sinh (HS), sinh viên (SV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng ở các trường học, nhằm xây dựng lực lượng kế cận giàu tri thức, có hoài bão và khát khao cống hiến. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gần đây nhiều trường đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này và đạt kết quả tích cực.

Tạo nguồn phát triển đảng ở cơ sở

Tạo nguồn phát triển đảng ở cơ sở

(CMO) Ðảng uỷ xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước, xác định, công tác chăm bồi, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, đây là tiền đề để toàn hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Nâng chất lượng chi bộ từ sinh hoạt chuyên đề

Nâng chất lượng chi bộ  từ sinh hoạt chuyên đề

(CMO) Thấm nhuần lời dạy của Bác “Ðảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, Ðảng bộ huyện Trần Văn Thời luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách của đảng viên. Ðến nay, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã trở thành nền nếp, nội dung và cách thức được thực hiện một cách khoa học, phù hợp với tình hình các tổ chức cơ sở đảng.

Nỗ lực phát triển đảng viên

Nỗ lực phát triển đảng viên

(CMO) Năm 2022, Ðảng bộ huyện Năm Căn kết nạp mới 60 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Ðây là sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, bởi nguồn kết nạp đảng viên mới hiện nay gặp nhiều khó khăn; một phần do ảnh hưởng việc thanh niên đi làm ăn xa; mặt khác, thiếu nguồn chăm bồi phát triển đảng bởi hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Ðảng, Nhà nước và ở các địa phương đều đã là đảng viên.

Gỡ khó nguồn phát triển đảng viên

Gỡ khó nguồn phát triển đảng viên

(CMO) Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Ðảng. Ðối với tổ chức đảng cơ sở, đây là nhiệm vụ trực tiếp góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín, năng lực, sức chiến đấu và khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Ðảng. Thời gian qua, Ðảng bộ xã Khánh Thuận, huyện U Minh, đã có những giải pháp phù hợp, hiệu quả để gỡ khó cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại địa phương.

Xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng vững mạnh

Xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng vững mạnh

(CMO) Xác định công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu, Ðảng bộ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cầu nối ý Ðảng - lòng dân

Cầu nối ý Ðảng - lòng dân

(CMO) Trong từng giai đoạn phát triển, Ðảng bộ tỉnh Cà Mau luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Ở cộng đồng dân cư, những trưởng ấp, trưởng ban công tác Mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… luôn gần dân, hiểu dân, lắng nghe tiếng nói của dân, cùng cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhiệm vụ địa phương. Họ là những cầu nối giúp Ðảng hiểu lòng dân.

283 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

283 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

(CMO) Trong đợt trao Huy hiệu Đảng 2/9 năm nay, toàn tỉnh có 283 đảng viên được trao phần thưởng vinh dự cao quý của Đảng; trong đó có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng…

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

Xây dựng chuẩn mực  đạo đức của cán bộ, đảng viên

(CMO) Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện U Minh đưa chuyên đề học tập hàng năm vào nghị quyết của từng địa phương, đơn vị; xây dựng chuẩn mực đạo đức theo từng chuyên đề. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trí tuệ lỗi lạc, lý luận uyên bác

Trí tuệ lỗi lạc, lý luận uyên bác

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí luôn toát lên một trí tuệ lỗi lạc, một niềm tin và nghị lực mãnh liệt, là tấm gương mẫu mực về phẩm chất cao quý của người cộng sản.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

(CMO) "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" hay " Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái; Giữ vững lập trường; Tận trung với nước; Tận hiếu với dân. Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không"...

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi trước, làm trước

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi trước, làm trước

(CMO) “Học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện văn hoá ứng xử, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, gương mẫu đi trước, làm trước trong mọi công việc, hành động”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiều ngày 19/5.

Xây dựng Ðảng gắn với thực tiễn

Xây dựng Ðảng gắn với thực tiễn

(CMO) Nâng cao sức chiến đấu, xây dựng hình ảnh, uy tín, tiếng nói của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên là một trong những nội dung hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nói như lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021: “Đảng viên phải lấy uy tín, danh dự làm tài sản lớn nhất, quan trọng nhất của bản thân mình chớ không phải là tiền tài, danh vọng, địa vị”. Với Đảng bộ xã Khánh Hoà, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 của huyện U Minh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đã gặt hái nhiều thành quả tích cực, kèm theo đó là những bài học kinh nghiệm quý báu.

Đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ

Đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ

(CMO) Chiều 9/5, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Thành Ngại lưu ý, cần làm tốt hơn nữa công tác đánh giá cán bộ, đảng viên; công tác quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan.

Tạo nguồn đảng viên trẻ chất lượng

Tạo nguồn đảng viên trẻ chất lượng

(CMO) Xác định phát triển đảng viên trẻ từ các tổ chức cơ sở đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tăng cường sức chiến đấu và đảm bảo sự kế thừa, phát triển vững chắc, liên tục của Ðảng, những năm qua, các cấp bộ đoàn ở Cà Mau đặc biệt quan tâm công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên (HSSV).

Phát huy dân chủ, đổi mới trong công tác cán bộ

Phát huy dân chủ, đổi mới trong công tác cán bộ

(CMO) Sáng 13/1, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 65 điểm cầu, tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ

(CMO) Ngày 9/12, tại hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến với gần 13.000 điểm cầu với sự tham dự của hơn 360.000 cán bộ, đảng viên cả nước.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 7/11

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 7/11

(CMO) Sáng 5/11, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau đã đến trao Huy hiệu 75 năm và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại huyện Đầm Dơi và TP. Cà Mau.

157 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng

157 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng

(CMO) Chiều ngày 04/11/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng. Dự lễ có đồng chí Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Dân Chính Đảng. Đợt trao huy hiệu này có 01 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 03 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hoe

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hoe

(CMO) Chiều 3/11, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đến trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Hoe (Bảy Hoe), hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khóm 3, Phường 7, TP. Cà Mau.

Củng cố kiến thức, nghiệp vụ về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn, báo chí

Củng cố kiến thức, nghiệp vụ về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn, báo chí

(CMO) Ngày 3/11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021 bằng hình thức trực tuyến cho 61 đầu cầu cả nước.

Sáng tạo trong sinh hoạt Ðảng

Sáng tạo trong sinh hoạt Ðảng

(CMO) Việc đảm bảo nội dung, chất lượng sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ cơ sở là một trong những quy định bắt buộc đối với công tác xây dựng Ðảng. Ngay khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ để phù hợp với thực tiễn.

Toàn văn kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Toàn văn kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm

Quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

"Không dừng, không nghỉ", “không chùng xuống” trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

"Không dừng, không nghỉ", “không chùng xuống” trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

(CMO) 9 tháng năm 2021, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 74 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Tỉnh uỷ viên về sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư

Tỉnh uỷ viên về sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư

(CMO) Tỉnh uỷ Cà Mau vừa công bố danh sách các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn dân cư.

Xây dựng Đảng về đạo đức

Xây dựng Đảng về đạo đức

(CMO) Nội dung xây dựng Ðảng về đạo đức đã được chính thức đề cập trong văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng. Ðây được coi là một điểm nhấn, điểm mới trong xây dựng Ðảng hiện nay, là sự bổ sung cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Ðảng, làm cho Ðảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò cầm quyền, là đại biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc, là đạo đức, là văn minh. Ðó cũng là điều mà những đảng viên chân chính và toàn dân luôn mong đợi. Khi đặt ra và nhấn mạnh nội dung này là Ðảng ta đã nhìn nhận có những vấn đề rất chưa ổn về mặt đạo đức của Ðảng nói chung và của một bộ phận đảng viên, cán bộ hiện nay nói riêng.

Bí thư chi bộ gần dân

Bí thư chi bộ gần dân

(CMO) Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ vượt lên hoàn cảnh và gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc; ông đã tiên phong trong phong trào dân vận, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của địa phương và là trung tâm đoàn kết xóm, ấp. Ðó là nhận xét của người dân ấp Xẻo Mắm (xã Viên An, huyện Ngọc Hiển) dành cho Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Huôl, thương binh 2/4.

Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

(CMO) Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng Ðảng “trong sạch, vững mạnh”; đồng thời, nêu gương cũng là một phương thức lãnh đạo của Ðảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, và cuộc đời Người chính là tấm gương sáng ngời về sự cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của Nhân dân.