Chuyên Đề: Giảm nghèo bền vững

Trợ lực giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có thêm nguồn lực phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tag: đối tượng chính sách, hộ nghèo, phát triển kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững

Khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên

Giúp người dân thoát nghèo bền vững không đơn thuần là cho “cần câu” hay cho “cần câu lẫn con cá”, mà còn phải bám sát, nắm tình hình thực tế từng hộ để tìm giải pháp thiết thực, phù hợp hỗ trợ.

Tag: tự lực vươn lên, thoát nghèo, giảm nghèo, giảm nghèo bền vững

Khó khăn hỗ trợ đất cho hộ nghèo

(CMO) Nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (Chương trình), năm 2023, toàn tỉnh sẽ có 263 hộ được hỗ trợ nhà ở và 149 hộ được hỗ trợ đất sản xuất (chuyển đổi nghề). Tuy nhiên, công tác triển khai việc hỗ trợ tại một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững

(CMO) Theo Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 31/3/2022, của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm tối thiểu 0,5%, đến cuối năm 2025 còn không quá 1%. Theo đó, định kỳ hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) phối hợp các sở, ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, làm cơ sở cho các địa phương cụ thể hoá, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương.

Điểm sáng trong giảm nghèo bền vững

(CMO) Phường 1 là một trong những địa phương đầu tiên của TP Cà Mau được đánh giá thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững. Ngoài sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cầm tay chỉ việc của cán bộ cơ sở thì sự nỗ lực vượt khó của chính người nghèo đã tạo nên thành công này.

Giải pháp thiết thực để giảm nghèo

(CMO) Thời gian qua, xã Đất Mới, huyện Năm Căn đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, phối hợp thực hiện dạy nghề, khuyến khích sự tham gia của hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ cải thiện sinh kế, có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhiều giải pháp giảm nghèo

(CMO) Nguyễn Phích là xã còn nhiều khó khăn của huyện U Minh, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo của xã đạt kết quả khả quan, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Để người nghèo thoát nghèo bền vững

(CMO) Năm 2023, mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV) trên địa bàn tỉnh Cà Mau được xác định tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận các nguồn lực từ chương trình, cũng như các chính sách an sinh xã hội và GNBV. Đặc biệt là hỗ trợ các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, các phương tiện tiếp cận thông tin... đảm bảo an sinh xã hội và tạo sinh kế bền vững, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững và ổn định cuộc sống.

Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác giảm nghèo

(CMO) Trong 3 ngày (20-22/6), hơn 100 cán bộ lao động, thương binh xã hội của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác giảm nghèo. Lớp bồi dưỡng do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức.

Hộ nghèo được thay nhà mới

(CMO) Nhằm góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng NTM, Uỷ ban MTTQ xã Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển) phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội huy động các nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo sửa chữa, cất mới nhà ở. Những ngôi nhà khang trang thay cho nhà tạm bợ đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giúp xã hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm nay như lộ trình đề ra.

Hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

(CMO) Thời gian qua, công tác giảm nghèo ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời đạt mục tiêu theo yêu cầu đề ra. Để có được kết quả đó, trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, xã thường xuyên kết hợp lồng ghép với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện để hộ nghèo được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước, hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình.

  • 1

TIÊU ĐIỂM