ĐT: (0290) 383 1066 - 383 3905
Thứ bảy, 2-12-23 03:53:44

Giữ mạch nguồn để bảo vệ Ðảng

Báo Cà Mau (CMO) Mỗi đảng viên khi đứng vào hàng ngũ của Ðảng Cộng sản Việt Nam đều tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Ðảng và chân dung Hồ Chí Minh rằng, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng và trung thực với Ðảng... Lời tuyên thệ ấy như mạch nguồn xuyên suốt để mỗi đảng viên không ngừng nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm, sức chiến đấu, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tranh: Minh Tấn

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn

Qua 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Những thành tựu đạt được là minh chứng hết sức sinh động, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước, lòng nhân ái và ý chí kiên cường của Nhân dân ta; càng trong khó khăn, thử thách, truyền thống và ý chí đó càng được nhân lên gấp bội, là nguồn lực và động lực to lớn, không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi, để xây dựng Ðảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta tiếp tục đi lên, dân tộc ta phát triển cường thịnh, trường tồn.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Ðảng ta hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước. Rõ nhất có thể thấy thời gian qua liên tục xuất hiện một số cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin về những vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức... dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, cực đoan chính trị tuyên truyền xuyên tạc, chống phá gây mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội.

Theo số liệu từ Bộ Thông tin - Truyền thông, từ đầu năm 2020 đến nay, qua rà quét, giám sát, Bộ đã gỡ bỏ gần 400 trang giả mạo tên các đồng chí Trung ương, 4.500 tin bài xấu độc trên Facebook và 30 ngàn video xấu độc trên YouTube. Trung tâm giám sát xử lý an toàn thông tin mạng quốc gia có thể rà soát, phân tích, xử lý khoảng 300 triệu tin giả, tin xấu độc mỗi ngày; tỷ lệ tháo gỡ các video xấu, độc trên kênh YouTube hiện nay đã lên đến 90%; mỗi tháng gỡ bỏ hàng ngàn video xấu độc.

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Hơn ai hết mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định đúng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Ðảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Cán bộ, đảng viên tiên phong

Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng... Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trước hết bản thân cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đời tư trong sáng, hành động chuẩn mực để Nhân dân noi theo làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Ở cộng đồng dân cư, cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong, mạnh dạn chống lại những tư tưởng, quan điểm lệch lạc gây ảnh hưởng đến uy tín của Ðảng, giải thích một cách gần gũi, dễ hiểu để Nhân dân đồng thuận, tạo thành sức mạnh đoàn kết, chống lại những âm mưu gây rối, phá hoại.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của những đảng viên cao niên, cán bộ hưu trí, đây là thế hệ luôn đặt niềm tin son sắt, vững bền vào sự soi đường, lãnh đạo của Ðảng trong suốt chặng đường sống chiến đấu, lao động, xây dựng quê hương. Họ là những người giàu kinh nghiệm, trí tuệ, có nhiều năm đóng góp cho xã hội, hiểu biết sâu rộng lý luận chính trị, uy tín cao. Vì thế đảng viên cao niên, cán bộ hưu trí cần phát huy tốt vai trò “cố vấn” cho chi uỷ, chi bộ, đóng góp ý kiến hay để những đảng viên trẻ học tập, noi theo. Ðồng thời có thể chia sẻ những câu chuyện từng trải của bản thân về những năm tháng hào hùng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, lễ kết nạp Ðảng thiêng liêng giữa trận địa hay thiếu thốn của thời bao cấp... để thế hệ hôm nay nhận thức đủ đầy giá trị của độc lập, của đổi mới và con đường cách mạng đúng đắn mà Bác Hồ và Ðảng ta đã lựa chọn.

Ðối với đảng viên giữ nhiệm vụ trong cấp uỷ phải xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cấp bách và lâu dài. Từ đó có kế hoạch tuyên truyền đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn, để mỗi người hiểu được đường lối, chủ trương của Ðảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Căn cứ vào những yêu cầu thực tiễn đặt ra, các cấp uỷ có thể ban hành các nghị quyết, chủ trương, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời vận động và tập hợp đông đảo quần chúng cùng tham gia.

Trên “mặt trận” không gian mạng, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối của Ðảng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thành lập các trang thông tin điện tử, Fanpage, nhóm Facebook, Zalo... thường xuyên đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin chính thống; các bài viết, những mô hình hay, gương người tốt - việc tốt... đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cực đoan, thiếu thiện chí.

Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mỗi đảng viên cần phải nghiên cứu sâu về nền tảng tư tưởng của Ðảng để có thể bảo vệ một cách phù hợp, đúng đắn. Ðiều này liên quan trực tiếp đến việc học tập lý luận chính trị, nghiên cứu nghị quyết của Ðảng, nắm bắt thông tin thời sự chính thống, lắng nghe có chọn lọc các thông tin, tích cực ghi nhận các ý kiến phản bác quan điểm sai trái, xấu độc... Từ nhận thức đúng đắn, đảng viên điều chỉnh hành động phù hợp, như không làm lan truyền các thông tin sai trái, không “để mặc” những thông tin không đúng tác động đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm với việc chia sẻ những thông tin tích cực và không đăng tải ý kiến chủ quan, không phù hợp chủ trương, đường lối./.

 

Mộng Thường

 

Ấn tượng từ Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” khối Dân Chính Đảng

Chiều 15/9, Đảng uỷ Dân Chính Đảng tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” năm 2023. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kết quả, đơn vị Ban Quản lý Khu kinh tế xuất sắc giành giải Nhất.

Họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn Bộ binh 3 Minh Hải

Sáng 13/9, Ban Liên lạc Tiểu đoàn Bộ binh 3 Minh Hải (Cà Mau) tổ chức họp mặt, ôn lại truyền thống 45 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Gần 400 thí sinh tham gia Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” khối Dân Chính Đảng

Sáng 13/9, Đảng uỷ Dân Chính Đảng tổ chức Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” năm 2023, với sự tham gia của gần 400 thí sinh đến từ 41 đội dự thi thuộc 43/84 tổ chức cơ sở đảng.

Học và làm theo Bác ở ngôi trường nông thôn

Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị trường học ở Cà Mau đã hình thành nhiều phong trào, mô hình, công việc thiết thực, hiệu quả.

Đào tạo nguồn cán bộ xứng tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quy hoạch chức danh cấp trưởng các cơ quan cấp tỉnh; bí thư các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, với 98 học viên tham gia.

Tiếp sức phát triển giống nông nghiệp

Việc HÐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách địa phương cho phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết phát triển giống nông nghiệp) là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Giữ vững biên giới Tây Nam

Cách đây 45 năm, vào năm 1978, những người con của Minh Hải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc ở địa bàn Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Hà Tiên (nay là huyện Giang Thành), tỉnh Kiên Giang. Với tinh thần dũng cảm, gan dạ, Tiểu đoàn Bộ binh 3 Minh Hải quyết giữ vững trận địa, giành lại từng công sự, từng đoạn hào và đẩy lùi nhiều đợt tiến công của địch.

Nâng cao năng lực thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

Thực hiện Tiểu dự án 4 của Dự án 5: “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" (Chương trình) trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023

Học Bác về học tập, lao động và làm việc

Sáng 11/9, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt chủ trì hội nghị Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023-2024 về “Văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”.

Nhà báo Ngô Minh Toàn giữ chức Tổng Biên tập Báo Cà Mau

Chiều 8/9, được sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đã đến dự hội nghị và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại Báo Cà Mau.