ĐT: (0290) 383 1066 - 383 3905
Thứ bảy, 24-2-24 07:04:19

Tiếp sức phát triển giống nông nghiệp

Báo Cà Mau “Việc HÐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách địa phương cho phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết phát triển giống nông nghiệp) là cần thiết và đúng thẩm quyền. Hơn hết, Cà Mau là địa phương có tỷ trọng kinh tế nông nghiệp chiếm khá cao, mà con giống là yếu tố quan trọng, đầu vào để hình thành cả quá trình sản xuất nông nghiệp, nhất là trong thời buổi cạnh tranh thị trường xuất khẩu và tác động của biến đổi khí hậu”, bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HÐND tỉnh, nói về sự cần thiết và tính cấp bách của việc ban hành nghị quyết trên.

Theo bà Yến, ngày 3/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2021/TT-BTC, quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, tại khoản 1, Ðiều 6, quy định: “UBND cấp tỉnh trình HÐND tỉnh phê duyệt nội dung được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và theo quy định tại Ðiều 5 thông tư này".

Tại khoản 1, Ðiều 9, quy định: “Mức chi quy định tại thông tư này là mức chi tối đa. Căn cứ khả năng cân đối nguồn kinh phí trong phạm vi dự toán được giao, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, HÐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức chi cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại thông tư này".

Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh. Theo kịp xu thế phát triển, Cà Mau tập trung vào chất lượng giống và hình thức canh tác nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh, tính an toàn, bền vững trong sản xuất. (Trong ảnh: Loại bỏ lúa tạp trong sản xuất lúa giống tại Trại giống lúa Khánh Lâm (Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh), xã Khánh Lâm, huyện U  Minh).

Ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Ðảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, sự ra đời của nghị quyết nhằm cụ thể hoá văn bản của Trung ương giao cho địa phương ban hành quy định chi tiết phù hợp với điều kiện và khả năng cân đối nguồn lực tại địa phương; đáp ứng mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghiệp hiện đại, nhằm cung cấp cho sản xuất giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần thực hiện thành công cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo tinh thần Quyết định số 703/QÐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Trên thực tế, tỉnh đã ban hành Ðề án Phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023-2030 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 770/QÐ-UBND ngày 26/4/2023), để làm căn cứ xác định danh mục giống chủ lực quốc gia trên địa bàn tỉnh và giống khác cần tập trung đầu tư phát triển để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo khái toán của đề án trên, nhu cầu vốn từ nguồn sự nghiệp kinh tế khoảng 62,2 tỷ đồng, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống, trong đó giai đoạn 2023-2025 là 29,12 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 là 33,08 tỷ đồng.

Mới đây, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định phê duyệt Ðề án Phát triển sản phẩm sò huyết trên địa bàn đến năm 2030 và Ðề án Phát triển bền vững nghề cua tỉnh Cà Mau đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, nghiên cứu phát triển quy trình sản xuất sò huyết giống nhân tạo nhằm chủ động được 40%; đến năm 2030 chủ động được 80% nguồn sò huyết giống trên địa bàn toàn tỉnh. Ðối với đề án cua, đến năm 2025, năng lực sản xuất cua giống đạt khoảng 1,25 tỷ con/năm, đáp ứng 100% nhu cầu thả nuôi (khoảng 0,516 tỷ con/năm), còn lại là xuất ngoài tỉnh; đến năm 2030 năng lực sản xuất cua giống đạt khoảng 1,4 tỷ con/năm.

Từ nhu cầu thực tế trong nuôi xen canh trên cùng diện tích, Cà Mau đã phần nào chủ động được nguồn sản xuất giống sò huyết, từng bước đáp ứng nhu cầu. (Trong ảnh: Ương tạo sò huyết giống tại cơ sở Anh Dủ (Út Hào), kênh Trưởng Ðạo, ấp Hoà Hiệp Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Ðầm Dơi).

... và cũng nhờ chủ động về nguồn giống và cải tiến hình thức nuôi (theo từng giai đoạn), nhiều vùng ven biển trong tỉnh đã phát triển nghề nuôi sò huyết thương phẩm xen canh trong ao nuôi tôm, cua, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định. (Ảnh chụp tại xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi).

Theo Nghị quyết phát triển giống nông nghiệp nêu trên, đối tượng được chi đảm bảo kinh phí và hỗ trợ một phần kinh phí là cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân nghiên cứu, sản xuất giống.

Một nội dung được quan tâm nữa là, mức chi cụ thể đối với học viên tham gia các lớp tập huấn phát triển giống không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được hỗ trợ tiền ăn 150 ngàn đồng/người/ngày; đi lại là 200 ngàn đồng/người/khoá học, nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, xã đảo, mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/người/khoá học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên; phòng nghỉ hỗ trợ 200 ngàn đồng/người/ngày.

Theo Ðề án Phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023-2030, xác định 9 loại giống nông nghiệp chủ lực quốc gia trên địa bàn tỉnh, gồm: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, lúa, chuối, heo, gà, vịt, keo lai, tràm, đước và 5 loại giống nông nghiệp khác gồm: tôm càng xanh, cua biển, sò huyết, cá đồng, cá nước mặn - lợ./.

 

Trần Nguyên

 

Tiếp sức phát triển giống nông nghiệp

Việc HÐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách địa phương cho phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết phát triển giống nông nghiệp) là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Vì sự an toàn của người dân

(CMO) Ngày 7/7/2023, HÐND tỉnh Cà Mau khoá X, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Nghị quyết số 08/2023/NQ-HÐND, quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện chương trình bố trí dân cư đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2023.

Đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng

(CMO) Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HÐND năm 2015 đã tăng thêm cho thường trực HÐND hình thức giám sát mới là tổ chức phiên giải trình. Xuất phát từ thực tiễn, thường trực HÐND yêu cầu vấn đề cần giải trình, từ đó các cơ quan liên quan cung cấp, giải thích, làm rõ việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu khó khăn, vướng mắc, để bàn giải pháp tháo gỡ. Qua đó, giúp các quyết định của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đảm bảo sát đúng thực tiễn.

Ðổi mới để tăng hiệu quả hoạt động

(CMO) Ðể ngày càng làm tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, HÐND huyện Ngọc Hiển không ngừng đổi mới trong hoạt động.

Tạo nguồn tri thức trong đồng bào dân tộc

(CMO) Ngày 7/7/2023, HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2023 quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia học xoá mù chữ (XMC) trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ðể đưa nghị quyết vào cuộc sống, Sở GD&ÐT tỉnh Cà Mau đang khẩn trương củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc. Ðặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác XMC, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác XMC.

Nghị quyết Thông qua Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) dự kiến ban hành từ nay đến hết nhiệm kỳ

Nghị quyết bãi bỏ quy định về Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Cải cách toàn diện để đột phá

(CMO) Xét về thứ hạng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL), giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Cà Mau đứng thứ 8/13 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2016-2020, Cà Mau tụt hạng xuống vị trí cuối bảng, kéo theo cả giai đoạn 2011-2020 đứng 13/13 tỉnh, thành trong vùng. Ðiều này cho thấy, tăng trưởng của tỉnh đã thật sự tụt hậu so với cả vùng trong thời gian dài, cần có định hướng chiến lược, mang tính đột phá để bật dậy.

Những bông hoa trên nghị trường

(CMO) Nhiệm kỳ 2021-2026, HÐND TP Cà Mau có 10/33 nữ đại biểu, chiếm 30,3%. Với sự nỗ lực, các nữ đại biểu HÐND thành phố và HÐND cấp xã, phường đã khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng trong hoạt động của cơ quan dân cử trên địa bàn. Họ là những bông hoa, góp phần cùng HÐND các cấp quyết định sáng suốt các vấn đề quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều chị đảm nhận các chức danh chủ chốt trong cơ quan Ðảng, Nhà nước và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh (bổ sung, điều chỉnh một số đoạn, tuyến đường)