Chính sách khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin pháp luật

Nội dung

Ý kiến bạn đọc

(CMO) Đến nay, tỉnh Cà Mau đã tổ chức được 6 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; toàn tỉnh đã có 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 28 sản phẩm cấp khu vực và 11 sản phẩm cấp quốc gia.

Từ khóa:
Gửi